Splitx Snigeldynamit

920.00 kr

Category:

Description

Splitx används för enkel och säker spräckning av berg
och sten, både inom- och utomhus. Det arbetar ljudlöst
och vibrationsfritt. Med en styrka på upp till 120 Mpa (1
200 kg/cm2) spräcker det enkelt sten och berg – perfekt
för både hemmafixare och proffs. Det krävs inga
tillstånd eller dyra besiktningar av grannfastigheter för
att använda sig av Splitx. Borra hål enligt anvisningarna,
blanda pulvret med vatten i en hink och fyll hålen hela
vägen upp. Blås rent hålen från borrdamm och vatten
innan du fyller hålen. Spräckningen kan variera i tid
från ett par timmar till flera dygn beroende på
temperatur och blandning. Därför bör man vänta minst
två dygn med att börja bryta loss det spräckta berget.
Spräckarbetsplatsen bör vara utrymd under den tid
Splitx verkar då det alltid finns en risk för "utblåsning.
Produktblad Splitx®
Skyddsutrustning – Säkerhet
Skyddsutrusning skall alltid användas när man hanterar Splitx. Utrustning som skall användas
är: Gummerade skyddshandskar,skyddsglasögon, skyddskläder och andningsmask.
Utblåsning
Utblåsning, urblåsning och bowout innebär att spräckmassan tränger upp ur borrhålets
mynning, att spräckmassan expanderar för snabbt och inte hinner börja spräcka berget. Det kan
bero på för höga temperaturer, för stort avstånd mellan hålen, bergets kvalitet osv. och kan
innebära fara för människor och djur då det är risk att den uppträngande späckmassan träffar
den som befinner sig för nära hålen. Därför bör man täcka över det berg/den sten som skall
spräckas. Lämpliga täckmaterial kan vara fiberduk, trasmattor och tjocka presenningar.
Temperatur
Splitx används utan vidare åtgärder i temperaturer på 0-20 grader Celcius. Vid varmare
temperaturer expanderar spräckmassan snabbare och risken för utblåsning ökar. Därför bör man
aldrig vistas i närheten av hål som är fyllda med spräckmassa. Vid varmare temperaturer bör
berget kylas ner. Detta kan göras med kallt vatten, kalla våta mattor och genom att skydda berget
mot solljus. Se till att inget vatten finns kvar i borrhålen när det är dags att fylla med Splitx, då
detta späder ut blandningen.Vid kallare temperaturer kan man värma upp berget med
värmefiltar och byggfläktar. Det går även bra att använda en mindre mängd uppvärmt vatten
som håller en temperatur på max 20 grader Celcius.
Blandning
Splitx blandas mekaniskt med en betong visp eller motsvarande. Blanda 1,5-1,6liter vatten med 1
påse (5 kg) Splitx. Blanda väl i ca 1 min tills massan har fått en lättflytande konsistens. Ligger
temperaturen mellan 0-20 grader Celcius används kallt vatten. I början av bladnings processen
kan man lätt tro att vattenmängden är otillräcklig. Tillsätt inte mer vatten, det kommer bli
lättflytande. Jobba med spräckmassan omedelbart efter blandning då den annars börjar
expandera i hinken. Undvik att blanda Splitx i direkt solljus. Överbliven späckmassa måste
spädas ut med minst 10 gånger den angivna vattenmängden för att oskadliggöras. Spara inte
öppnade påsar.
Förpackningar
Produkten levereras som standard i 20 kg hinkar, samt 25kg säckar.
Varje hink innehåller en bruksanvisning på svenska, finska och norska.
Lagring
Används inom 12 månader från tillverkningsdatum, bäst före finnes på
förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.